Schengenverklaring  

 

(Grensdocument voor medicatie die vallen onder de opiumwet)

 


 

Ritalin (methylphenidaat), Dexedrine (Dexamphetamine)

of Concerta vallen onder de opiumwet.

 

Als je op vakantie gaat naar een land dat hoort bij de zogenaamde Schengenlanden, dan dien je een schengenverklaring mee te nemen.

Deze verklaring moet gelegaliseerd worden door

de Inspectie van Volksgezondheid.

 

  

 

 

De Schengenlanden zijn:

 

België
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg

Malta
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
IJsland
Zweden
Zwitserland

 

 

 

 

Het formulier wordt voor 30 dagen aaneengesloten afgegeven.

 

 

Bij een reis van meer dan 30 dagen dien je nog een Schengenverklaring

 

in te vullen waarbij de data op elkaar aansluiten

 

 

 

 

Als je al een geneesmiddelenpaspoort hebt,

 

dien je alsnog een schengenverklaring aan te vragen.

                                                 Een geneesmiddelenpaspoort is geen grensdocument. 

 

Laat de Schengenverklaring invullen door de behandelend arts

en stuur de verklaring op.

Het formulier wordt gewaarmerkt en aan u teruggezonden.  

 

 

Wat moet je niet vergeten!

 

Bij geldigheidsperiode moet u de datum van vertrek

en de datum van terugkomst invullen.

Vergeet niet om het retouradres, telefoonnummer en emailadres  te vermelden. 

Let op!

De Inspectie neemt alleen goed

en volledig ingevulde verklaringen

in behandeling.

 

   

 

Stuur de volledig ingevulde,

en door de arts ondertekende verklaring

 

naar


                                    het CAK per post:

 

                            CAK, afdeling FI / Afgifte Schengenverklaringen
                                      Postbus 84015
                                      2508 AA  Den Haag 
Telefoonnummer:

0800 2108

Link naar formulier schengenverklaring

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-7-schengenverklaring


 

 


Contactformulier Schengenverklaringen

                                                 https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/x1-cak-vragen-formulier?webFormID=27026&NodeID=24271&UserGroupID=76

     Vraag op tijd je Schengenverklaring aan!!

 

Houdt er rekening mee dat de hele procedure

enkele weken in beslag kan nemen!!

                    Het is verstandig de geneesmiddelen mee te nemen in de verpakking

         van de apotheek. Daardoor wordt duidelijk dat je het geneesmiddel

            niet als genotmiddel gebruikt. In geval van twijfel kun je het best jouw

apotheek vragen of je geneesmiddel een opiaat is.

 

 

 

Wanneer je op vakantie gaat naar een niet-Schengenland

dien je een Engelse verklaring door hun arts op te laten stellen.

Deze stuur je ook naar het bovenstaande adres om hem te legaliseren.

Neem ook even contactop de ambassade van het bestemmingsland,

om te controleren of een engelse verklaring voldoende is.

Voor sommige landen zijn aanvullende documenten nodig.

Houdt er hier ook rekening mee dat de hele procedure

enkele weken in beslag kan nemen!!