http://youtu.be/3aStVzuksGg                                

DE AUTIPAS

 

De AUTIPAS is ontwikkeld naar Engels voorbeeld en is een persoonlijke pas waarop,
behalve de contactgegevens van de pashouder, ook de belangrijkste kenmerken
van autisme worden uitgelegd. Autisme is een aangeboren, ingrijpende, maar
onzichtbare handicap. Daarom is het zo belangrijk dat mensen met autisme hun
problematiek kunnen uitleggen op een eenvoudige en duidelijke manier. Daarbij is
de pas ook discreet. Omdat de kenmerken van autisme per persoon verschillen,
geeft de pas de mogelijkheid om aan te vinken welke kenmerken typerend zijn
voor de pashouder. 

Veel mensen met autisme vertonen bijvoorbeeld rigide gedrag en verdragen geen of nauwelijks fysieke aanraking. Zo ook de autistische vliegtuigspotter die, in tijden van terreurdreiging, weigerde zijn naam te noemen. Hij werd vervolgens opgepakt en belandde totaal overstuur in de cel. De meeste mensen met autisme houden van structuur, vaste regels en gebruiken.
Bij sommige kan een lichte afwijking van de routine al leiden tot paniek die voor de
ongeïnformeerde toeschouwer niet te doorgronden is.

In alle contacten met hulpverlening, leerkrachten, overheidsinstanties, zorgverleners,
etc. en in crisissituaties kan de AUTIPAS uitkomst bieden. Bij een test werd de pas
erg positief ontvangen. Een ouder gaf aan er meteen drie te bestellen; haar dochter
ging nu naar de middelbare school en dan hoefde ze niet alle leerkrachten uitgebreid
uit te leggen dat haar kind ‘een beetje anders’ is. ‘Even de pas laten lezen en je komt
een heel eind’. Ook kan de pas bij veel mensen met een vorm van autisme de huiver
wegnemen om de straat op te gaan of tripjes te ondernemen.

Diagnosebevestiging

De AUTIPAS wordt verstrekt door de Nederlandse Vereniging voor Autisme.De pas is in de eerste plaats een hulpmiddel, maar in specifieke gevallen kunnen voorrechten
aan de pas worden ontleend. Deze kunnen in de toekomst verder worden uitgebouwd.
Daarbij kan gedacht worden aan gebruik op school of bij bezoeken aan attractieparken.

 
Om onterecht gebruik van de pas zoveel mogelijk te voorkomen, wordt sinds januari
2008 bij de aanvraag van een AUTIPAS een diagnosebevestiging gevraagd, waaruit blijkt  dat de aanvrager een stoornis heeft in het autistische spectrum

 

AANVRAAG EN UITLEG VAN DE autipas

                       &

 LINK NAAR AANVRAAGFORMULIER

http://www.autisme.nl/wat-wij-doen/autipas.aspx?gclid=Cj0KEQiAz7OlBRDErsTx47LKz-8BEiQAY0OlYqCoJ3IqxXjfgJ54f6WyFJvD61gyy3xkXZgHHCM6in8aAiRr8P8HAQ